Problemen bij Instellen E-Mail iPhone

Indien u al een Email account ingesteld heeft volg dan Stappen 1-3 en ga hierna verder met Stap 10   1. Ga naar Instellingen -> Mail 2. Klik op Accounts 3. Klik op Nieuwe Account / Bestaand Account Indien u al een account heeft klikt u op het bestaande account, […]

UniFi WiFi App – Instellen IOS

1. Open de Unifi App 2. Accepteer de Pushmeldingen 3. Klik nu op Controllers en klik vervolgens op het plusje (Add Controller) 4. Klik nu onderin op Connect to a Controller Manually 5. Vul de benodigde gegevens in Klik vervolgens rechts boven op Log In 6. Dashboard U bent nu […]

WordPress Disable auto Upgrade Script

Als je alleen “define( ‘WP_AUTO_UPDATE_CORE’, false );” aan je wp-config.php bestanden wilt toevoegen (aangezien het er nog niet staat), kun je daar ook volgende scriptje voor gebruiken: Iets makkelijker en het voegt de ‘define’ aan alle wp-config.php bestanden toe. #!/bin/sh updatedb for x in `locate wp-config.php` do echo “define( ‘WP_AUTO_UPDATE_CORE’, […]

WordPress Enable Extra Font-Size Options

WordPress Enable Extra Font-Size Options Add this to your functions.php in the Child theme. <?php // Enable font size & font family selects in the editor if ( ! function_exists( ‘wpex_mce_buttons’ ) ) { function wpex_mce_buttons( $buttons ) { array_unshift( $buttons, ‘fontselect’ ); // Add Font Select array_unshift( $buttons, ‘fontsizeselect’ […]

Magento Export customer info form database

Export Magento Customer info form database Create a file in the root directory of your magento installation called export.php or whatever you want to call it. Put the following in the file: <?php require_once(‘app/Mage.php’); umask(0); if (!Mage::isInstalled()) { echo “Application is not installed yet, please complete install wizard first.”; exit; […]

Install n98-Magerun and Addons

Install n98-Magerun and Addons Download and Install Phar File Download the latest stable N98-Magerun phar-file from the file-server: wget https://files.magerun.net/n98-magerun.phar Verify the download by comparing the MD5 checksum with the one on the website: md5sum n98-magerun.phar If it shows the same checksum as on the website, you downloaded the file […]

Mass update WordPress Plugin

Search for the js_composer_theme or js_composer folder on the server find /home/ -type d -name ‘js_composer_theme’ find /home/ -type d -name ‘js_composer’ Rsync from the folder you put the new files in to the output location of the commands above rsync -vr js_composer /home/<username>/domains/<username>/public_html/wp-content/plugins/ Make sure the username is the […]