Inloggen via SSH Keys (Ook als Root) CentOS en OSX

1. SSH Key aanmaken OSX

cd ~
cd .ssh/
ssh-keygen -b 1024 -t rsa -f id_rsa -P ""

2. Kopieer de Public Key (.pub)

cat id_rsa.pub

3. Login op de server waar je de SSH key wilt gebruiken

cd ~
cd .ssh/ 
touch authorized_keys 
nano authorized_keys
Plak nu de zojuist gekopieerde key in het authorized_keys bestand. En sla het bestand op door (Ctrl + O) en afsluiten met (Ctrl + X)

4. Inloggen op de Server

Je kunt nu onder de username inloggen op de server zonder het wachtwoord in te vullen.

5. Extra Toevoeging voor Root Login

Open het onderstaande bestand:
nano /etc/ssh/sshd_config
Vul aan het einde van het bestand het volgende in:
AllowUsers [email protected] (JE IP)
Hierdoor kun je wel direct inloggen als root, als dit standaard geblokkeerd is. Sla nu het bestand op door (Ctrl + O) en sluit het af met (Ctrl + X) Herstart nu de SSH Service:
service sshd restart
Was this article helpful?

Related Articles